XS_NO_AUTO_DISPLAY_VIEWS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NO_​AUTO_​DISPLAY_​VIEWS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Aby program Tekla Structures nie wyświetlał widoków automatycznie po uruchomieniu, należy wybrać dla tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Aby widoki były wyświetlane automatycznie, należy wybrać ustawienie FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej