XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NEIGHBOUR_​PART_​SKEW_​LIMIT

Kategoria

Właściwości rysunku

Program Tekla Structures traktuje sąsiednie części jako skośne, jeżeli wynik mnożenia wektora (osi elementu — dowolna oś współrzędnych) jest mniejszy od 1-XS_NEIGHBOUR_PART_SKEW_LIMIT. Wartość graniczną należy wprowadzić jako zmiennoprzecinkową, np. 0.1 (wartość domyślna).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej