XS_MULTIUSER_SAVE_REOPEN_DISABLE_COMPACTION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MULTIUSER_​SAVE_​REOPEN_​DISABLE_​COMPACTION

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini). Zalecamy używanie pliku options.ini w folderze modelu.

Tej opcji zaawansowanej należy używać tylko wtedy, gdy podczas zapisywania modelu wielu użytkowników często pojawia się błąd Nie można wykonać polecenia, uruchom Tekla Structures ponownie i spróbuj jeszcze raz. Wybierz ustawienie TRUE w celu zapobiegania temu błędowi i ponownie otwórz model. Wartością domyślną jest FALSE.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej