XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTIPLIER_​SEPARATOR_​FOR_​MERGED_​PART_​MARK

Kategoria

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia określenie separatora w znakach elementów scalonych. Wartością domyślną jest x.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Automatyczne scalanie znaków

Was this helpful?
Wstecz
Dalej