XS_MULTIDRAWING_REMOVE_VIEW_LABEL_GAP

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTIDRAWING_​REMOVE_​VIEW_​LABEL_​GAP

Kategoria

Właściwości rysunku

Aby usunąć zbędny odstęp między etykietą widoku rysunku a widokiem w rysunkach zbiorczych, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Jeśli nie jest to pożądane, należy użyć ustawienia FALSE (domyślnego).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej