XS_MULTIDRAWING_KEEP_OBSOLETE_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTIDRAWING_​KEEP_​OBSOLETE_​DRAWINGS

Kategoria

Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia sterowanie widokami i numerami na rysunkach zbiorczych zespołów usuniętych na takich rysunkach. Aby utrzymać widoki usuniętych elementów i zespołów oraz zarezerwować ich numery na rysunkach zbiorczych, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Aby użyć ponownie numerów usuniętych zespołów na rysunkach zbiorczych i usunąć widoki, należy wybrać ustawienie FALSE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej