XS_MULTI_NUMBERING_INCLUDE_ASSEMBLY_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTI_​NUMBERING_​INCLUDE_​ASSEMBLY_​PARTS

Kategoria: Numeracja

Aby uwzględnić pojedyncze elementy w numeracji na rysunkach zbiorczych, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. W przypadku wybrania dla tej opcji zaawansowanej ustawienia FALSE pojedyncze elementy otrzymują numery na rysunkach zbiorczych wyłącznie w przypadku uwzględnienia ich w rysunkach zespołów.

Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej