XS_MULTI_DRAWING_VIEW_TITLE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTI_​DRAWING_​VIEW_​TITLE

Kategoria

Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie tytułu widoku rysunku zbiorczego w rysunku zbiorczym. W celu zdefiniowania tytułu można użyć dowolnych ciągów i przełączników (BASE_NAME i NAME).

Domyślnie tytuł jest definiowany w następujący sposób:

Rysunek %DRAWING_BASE_NAME%

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej