XS_MULTI_DRAWING_VIEW_PLACING_TRIAL_NUMBER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MULTI_​DRAWING_​VIEW_​PLACING_​TRIAL_​NUMBER

Kategoria

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Umożliwia określenie liczby prób umieszczenia widoków rysunku w rysunku zbiorczym. Należy wprowadzić liczbę całkowitą od 1 do 500. Wartością domyślną opcji zaawansowanej jest 500.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej