XS_MODEL_PREFIX_INFLUENCES_MULTI_NUMBERING_FOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MODEL_​PREFIX_​INFLUENCES_​MULTI_​NUMBERING_​FOR

Kategoria: Numeracja

Umożliwia określenie, czy przedrostki numeru elementu i zespołu wywierają wpływ na numerowanie elementów i zespołów w rysunkach zbiorczych. Dostępne opcje to NONE, ASSEMBLIES, PARTS i ASSEMBLIES_AND_PARTS. Pole wartości jest domyślnie puste.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej