XS_MODEL_IMPORT_LOCK_OBJECTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MODEL_​IMPORT_LOCK_​OBJECTS

Kategoria: Import

Nadaj tej opcji zaawansowanej wartość TRUE, aby zablokować wszystkie importowane obiekty. Po wykonaniu tej czynności atrybut użytkownika Blokada ma automatycznie nadawaną wartość Tak w oknie dialogowym atrybutów użytkownika importowanych obiektów. TRUE jest wartością domyślną.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej