XS_MODEL_BACKUP_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MODEL_​BACKUP_​DIRECTORY

Kategoria:Lokalizacje plików

Wprowadź ścieżkę folderu, w którym chcesz przechowywać kopie zapasowe plików modelu Tekla Structures.Można wprowadzić ścieżkę bezwzględną lub ścieżkę względną.Można na przykład wprowadzić ścieżkę mapowanego dysku sieciowego.Pliki modelu są często duże, dlatego należy wprowadzić ścieżkę do lokalizacji, która ma wystarczającą ilość miejsca na dysku.

Tekla Structures utworzy podfoldery dla każdego modelu Tekla Structures we wprowadzonej ścieżce folderu.Każdy z tych folderów modelu zawiera podfoldery tworzone za każdym razem, gdy zostanie zapisana kopia zapasowa modelu.Te podfoldery mają nazwy z sygnaturą czasu utworzenia kopii zapasowej w formacie YYYYMMDD-HHMMSS.

Domyślny folder kopii zapasowych to ..\TeklaStructuresModels\\backup\.Jeśli nie zostanie wprowadzona inna ścieżka, zostanie użyty folder domyślny.

Należy pamiętać, że folder kopii zapasowych nie może znajdować się w bezpośrednio w rzeczywistym folderze modelu, ponieważ spowoduje to powstanie pętli nieskończonej.Jeśli określisz folder kopii zapasowej w folderze modelu, Tekla Structures zignoruje ścieżkę i użyje folderu domyślnego.

Jeśli Tekla Structures nie może znaleźć wprowadzonej ścieżki folderu, na pasku stanu pojawi się informacja, że tworzenie pliku kopii zapasowej nie powiodło się.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej