XS_MIS_SEQUENCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIS_​SEQUENCE

Kategoria

Eksportuj

Umożliwia włączenie sekwencji w eksportach plików typu EJE i KISS.

Należy określić, która właściwość elementu jest używana jako informacja o sekwencji. Dostępne opcje:

  • CLASS

  • PHASE_NUMBER (ustawienie domyślne)

  • PHASE_NAME

  • UDA:USER_PHASE

Uwaga:

Maksymalna długość pól informacji o sekwencji wynosi dla typów plików KISS i EJE odpowiednio 10 znaków i 4 znaki. W przypadku stosowania tej informacji jako sekwencji MIS nie należy używać długich nazw faz lub faz użytkownika.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej