XS_MIS_FILE_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIS_​FILE_​DIRECTORY

Kategoria: CNC

Wskazuje folder, w którym tworzone są pliki NC i MIS. Folderem domyślnym jest folder bieżącego modelu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

W poniższej tabeli podano miejsca, w których tworzone są pliki NC przy różnych wartościach wprowadzonych w polu Lokalizacja pliku w oknie dialogowym Ustawienia pliku NC i po wybraniu dla opcji XS_MIS_FILE_DIRECTORY ustawienia C:\NC:

Ścieżka w lokalizacji pliku

Pliki NC są tworzone w

puste

C:\NC\ModelName

.\

C:\NC\ModelName

.\MyFiles

C:\NC\ModelName\MyFiles

Was this helpful?
Wstecz
Dalej