XS_MIN_WELD_LINE_LENGTH

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​WELD_​LINE_​LENGTH

Kategoria: Spoiny

Umożliwia określenie minimalnej długości linii odniesienia znaku spawu. Jeśli symbole lub inne dane wykraczają poza minimalną długość linii odniesienia znaku spawu, następuje jej przedłużenie, aby objęła wszystkie symbole i dane. Wartość należy wprowadzić w milimetrach.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej