XS_MIN_NUMBER_OF_PART_MULTI_CHARACTERS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​NUMBER_​OF_​PART_​MULTI_​CHARACTERS

Kategoria: Numeracja

Umożliwia określenie minimalnej liczby znaków w numerach złożonych elementów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Przykład

W przypadku wybrania dla tej opcji zaawansowanej ustawienia 3 formatem numeru złożonego będzie 101aaa.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej