XS_MIN_NUMBER_OF_ASSEMBLY_MULTI_CHARACTERS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​NUMBER_​OF_​ASSEMBLY_​MULTI_​CHARACTERS

Kategoria: Numeracja

Umożliwia ustawienie minimalnej liczby znaków w numerach zespołów na rysunkach zbiorczych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Przykład

W przypadku wybrania dla tej opcji zaawansowanej ustawienia 3 formatem numeru na rysunku zbiorczym będzie 101AAA.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej