XS_MIN_MERGE_PART_COUNT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​MERGE_​PART_​COUNT

Kategoria

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia określenie minimalnej liczby identycznych elementów, których znaki zostają scalone. Wartością domyślną jest 2.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Automatyczne scalanie znaków

Was this helpful?
Wstecz
Dalej