XS_MIN_DISTANCE_FOR_CONNECTING_SIDE_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MIN_​DISTANCE_​FOR_​CONNECTING_​SIDE_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Ogólne

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie minimalnej odległości elementu łączącego od elementu głównego tak, aby w przypadku odległości większej niż wprowadzona wartość program Tekla Structures rysował znak strony połączenia w celu pokazania, że występuje element znajdujący się w większej odległości od połączonego z nim elementu głównego. W przypadku odległości mniejszych niż wprowadzona wartość znak nie jest rysowany. Wartością domyślną jest 300 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Wskazywanie orientacji elementu

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej