XS_MDIZOOMPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIZOOMPARENT

Kategoria

Widok modelu

Ta opcja wpływa na okna zoom, które można utworzyć za pomocą pola szybkiego uruchamiania podczas edytowania rysunków.

Aby zezwolić na przenoszenie okien powiększania wyłącznie w obrębie okna programu Tekla Structures, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE.

Aby zezwolić na przenoszenie okien powiększania w dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej