XS_MDIVIEWPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIVIEWPARENT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Aby zezwolić na przenoszenie okien widoku wyłącznie w obrębie okna Tekla Structures, należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość TRUE.

Aby zezwolić na przenoszenie okien widoku w dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE. Umożliwia to uzyskanie na ekranie większego obszaru roboczego dzięki temu, że okna widoku są przenoszone do przodu po kliknięciu ich, a otwarte okna dialogowe pozostają za widokami. Umożliwia to również powiększanie okien programu Tekla Structures tak, aby wypełniły cały pulpit.

Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana na wpływ również na okna rysunku. Opcje zaawansowane XS_MDIZOOMPARENT i XS_MDIBASICVIEWPARENT umożliwiają sterowanie widokami połączenia i domyślnymi oraz powiększanie widoków.

Zobacz również

XS_​MDIZOOMPARENT

XS_​MDIBASICVIEWPARENT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej