XS_MDIBASICVIEWPARENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MDIBASICVIEWPARENT

Kategoria

Widok modelu

Aby zezwolić na przenoszenie w obrębie okna programu Tekla Structures okien połączenia lub domyślnego widoku, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE (domyślnie).

Aby zezwolić na przenoszenie okien połączenia lub domyślnego widoku w dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Zobacz również

XS_​MDIVIEWPARENT

Was this helpful?
Wstecz
Dalej