XS_MAXIMUM_NUMBER_OF_PLANES_TO_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAXIMUM_​NUMBER_​OF_​PLANES_​TO_​NAME

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości modelowania

Umożliwia określenie liczby płaszczyzn, którym program Tekla Structures nadaje nazwy, gdy używane są płaszczyzny, np. podczas definiowania zmiennych odległości. Wartością domyślną jest 400.

Po osiągnięciu maksymalnej liczby płaszczyzn program Tekla Structures zaprzestaje ich nazywania i używa dla pozostałych nazwy Niezdefiniowana płaszczyzna.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej