XS_MAX_SPACE_BETWEEN_COMPLEX_ASSEMBLY_PARALLEL_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​SPACE_​BETWEEN_​COMPLEX_​ASSEMBLY_​PARALLEL_​PARTS

Kategoria

Wymiarowanie: Elementy

Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej odległości między elementami równoległymi, w której program Tekla Structures wymiaruje je jako jeden. Wartością domyślną jest 1000.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej