XS_MAX_MERGE_DISTANCE_IN_HORIZONTAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​HORIZONTAL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia określenie maksymalnej odległości w poziomie, w której identyczne zbrojenia otrzymują scalone znaki. Ta opcja zaawansowana ma wpływ wyłącznie na scalanie znaków prętów zbrojeniowych poszczególnych prętów, nie znaków grup prętów lub znaków w obrębie takich grup. Wartością domyślną jest 600 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​VERTICAL

Automatyczne scalanie znaków

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej