XS_MAX_FRACTIONS_IN_MODEL_DIMENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​FRACTIONS_​IN_​MODEL_​DIMENSION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Jednostki brytyjskie

Umożliwia określenie dokładności pomiaru w modelach w środowisku US Imperial. Dokładność ta ma wpływ na przykład na pomiary w jednostkach brytyjskich wyświetlane w narzędziu Wymiarowanie. Można wprowadzić dowolną liczbę, ale należy używać wartości takich, jak 8, 16, 32, 64, 128 i 256. Wartością domyślną jest 16.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

Aby zastosować dokładność 1/32, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość 32.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej