XS_MAX_DEVIATION_FOR_CURVED_PART_EDGES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​DEVIATION_​FOR_​CURVED_​PART_​EDGES

Kategoria

Detalowanie konstrukcji betonowej

Podczas wyginania elementu program Tekla Structures oblicza wszystkie jego wierzchołki jako znajdujące się na łuku okręgu, ale wszystkie krawędzie rozpiętości między dwoma wierzchołkami są aproksymacjami łuku. Ta opcja zaawansowana umożliwia ograniczanie maksymalnej odległości, o którą krawędź może odchylić się od łuku.

Należy podać wartość w milimetrach. Wartością domyślną jest 2.0. Minimalną wartością jest 0.1.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Wyginanie elementu

XS_WARP_MAX_ANGLE_BETWEEN_CS

Was this helpful?
Wstecz
Dalej