XS_MAX_DECIMALS_IN_PROFILE_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​DECIMALS_​IN_​PROFILE_​NAME

Kategoria

Profile

Ta opcja zaawansowana umożliwia sterowanie liczbę miejsc dziesiętnych w nazwach profili w nagłówkach plików NC. Wartością domyślną jest 1.

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana ma wpływ wyłącznie na płyty tworzone bezpośrednio w modelu. Opcja zaawansowana XS_​PLATE_​ROUNDING_​DECIMALS ma wpływ na płyty tworzone przez komponenty.

Ta opcja zaawansowana działa wyłącznie w przypadku wybrania na stronie Blachy w oknie dialogowym Opcje zaawansowane dla opcji zaawansowanej XS_​USE_​NEW_​PLATE_​DESIGNATION ustawienia TRUE.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej