XS_MAX_AUTOMATIC_RADIUS_DIMENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​AUTOMATIC_​RADIUS_​DIMENSION

Kategoria

Wymiarowanie: Elementy

Umożliwia określenie maksymalnego promienia dla funkcji automatycznego promienia w rysunkach pojedynczych elementów. Wartością domyślną jest 5000. Program Tekla Structures będzie wyświetlał w rysunkach promienie mniejsze niż wprowadzona wartość.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej