XS_MAX_ANGLE_TOLERANCE_BETWEEN_COMPLEX_MAIN_PARTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​ANGLE_​TOLERANCE_​BETWEEN_​COMPLEX_​MAIN_​PARTS

Kategoria

Wymiarowanie: Elementy

Umożliwia określenie maksymalnego zakresu kątów (0...1), w którym program Tekla Structures będzie wymiarował nierównoległe elementy jako jeden. Wartością domyślną jest 0.01.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej