XS_MAX_ANGLE_BETWEEN_SKEWED_END_PLATE_AND_BEAM_END

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MAX_​ANGLE_​BETWEEN_​SKEWED_​END_​PLATE_​AND_​BEAM_​END

Kategoria

Właściwości rysunku

Umożliwia tworzenie widoków przekrojów i wymiarów lekko skośnych płyt końcowych. Płyta końcowa może być nachylona lub skośna w tak małym stopniu, że nie jest konieczne cięcie skośne końca elementu głównego. Jeśli płyta końcowa nie jest zwymiarowana w widoku przekroju, należy ustawić wartość graniczną kąta płyty końcowej.

Program Tekla Structures wymiaruje w widokach przekroju wszystkie płyty końcowe o skosie mniejszym niż ta wartość. W widoku przekroju nie są wyświetlane większe wymiary kątowe. Należy ustawić kąt w stopniach między skośną płytą końcową a belką. Wartością domyślną kąta jest 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej