XS_MATERIAL_SYMBOL_REPRESENTATION_FILE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MATERIAL_​SYMBOL_​REPRESENTATION_​FILE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Należy wprowadzić ścieżkę folderu i nazwę pliku zawierającego zdefiniowane przez użytkownika symbole materiałów, np. tabela_symboli_materiałów.txt.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Tworzenie definicji materiałów przez użytkownika

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej