XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MARK​​​​_PLACING​​​​_ANGLE​​​​_CLOSE​​​​_TO​​​​_45​​​​_DEGREES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Znaki - ogólne

Aby umieścić znaki z liniami odniesienia pod kątem 45 stopni, o ile jest to dozwolone przez ustawienia ochrony, upewnij się, że opcja zaawansowana XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES ma wartość TRUE. Wartość domyślna to TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej