XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​LEADER_​LINE_​POSITION_​TYPE_​FOR_​NO_​FRAME

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Ogólne

Umożliwia określenie położenia linii odnośnika w odniesieniu do linii wskazującej znak:

  • bez ramki znaku (ramka znaku usunięta ze strony Ogólne okna dialogowego właściwości znaku);
  • bez ramki znaku, ale z ramką elementu znaku (ramka znaku usunięta ze strony Ogólne, ramka elementu wybrana na stronie Zawartość okna dialogowego właściwości znaku).

Wartością domyślną jest 0.

Wskazówka:

W przypadku użycia opcji XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION_TYPE_FOR_NO_FRAME może być konieczne utrzymanie wartości domyślnej 0 dla opcji zaawansowanej XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

Położenie

Wygląd

Ustawiona wartość zaawansowanej opcji

Najbliższy narożnik.

0

W środku obszaru tekstu.

1

1/3 wysokości od góry obszaru tekstu.

2

W środku pierwszego wiersza tekstu.

3

Linia odnośnika łączy się z ramką wokół elementu znaku (a nie z ramką wokół całego znaku). Ramka znaku została usunięta we właściwościach znaku.

4

Zobacz również

XS_MARK_LEADER_LINE_POSITION​​​​​_​TYPE_​FOR_​RECTANGULAR_​FRAME

Dostosowywanie linii odniesienia znaków elementów za pomocą opcji zaawansowanych

XS_​MARK_​LEADER_​LINE_​EXTENSION_​LENGTH

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej