XS_MARK_LEADER_LINE_LENGTH_FOR_PERPENDICULAR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MARK_​LEADER_LINE​_LENGTH_​FOR_​PERPENDICULAR

Kategoria: Znaki - ogólne

Ta opcja zaawansowana służy do kontrolowania długości prostopadłych linii odniesienia znaków grupy prętów. Wartością domyślną jest 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej