XS_MARK_LEADER_LINE_EXTENSION_LENGTH

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​LEADER_​LINE_​EXTENSION_​LENGTH

Kategoria

Oznaczanie: Ogólne

Umożliwia określenie długości przedłużenia linii odnośnika. Przedłużenie jest umieszczane przed początkiem ciągu tekstowego. Należy podać długość w milimetrach. Wartością domyślną jest 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Zobacz również

Dostosowywanie linii odniesienia znaków elementów za pomocą opcji zaawansowanych

Was this helpful?
Wstecz
Dalej