XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_LENGTH

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​LEADER_​LINE_​ARROW_​LENGTH

Kategoria

Oznaczanie: ogólne

Długość grota strzałki linii odnośnika oznaczenia. Wartością domyślną jest 2.5.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej