XS_MARK_LEADER_LINE_ARROW_HEIGHT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​LEADER_​LINE_​ARROW_​HEIGHT

Kategoria

Oznaczanie: Ogólne

Wysokość grota strzałki linii odnośnika oznaczenia. Wartością domyślną jest 1. Przykładowo standardowa wysokość strzałki linii odnośnika programu AutoCAD wynosi 0.67.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej