XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_MARK_​INTELLIGENT_POST​_FREEPLACE​_NEARBY

Kategoria:Znaki - ogólne

W przypadku nadania opcji zaawansowanej XS_MARK_INTELLIGENT_ POST_FREEPLACE_NEARBY wartości TRUE (domyślnie) Tekla Structures najpierw umieszcza znaki w rysunku, unikając przecinania linii odniesienia, a następnie uruchamia polecenie umieść Blisko bieżącego położenia, które zapewnia, że położenia znaku są zgodne z ustawieniami ochrony. W przypadku nadania tej opcji zaawansowanej wartości FALSE wykonywane jest sprawdzanie znaku przecięcia, ale polecenie umieść Blisko bieżącego położenia nie jest wykonywane, więc niektóre ustawienia ochrony mogą nie być przestrzegane.

Należy pamiętać, że należy nadać opcji zaawansowanej XS_TRY_TO_KEEP_LOCATION_IN_FREEPLACING wartość TRUE (wartość domyślna), aby działała opcja zaawansowana XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej