XS_MARK_FONT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​FONT

Kategoria

Właściwości rysunku

Czcionkę znaku (w przypadku znaków elementów itp.) można ustawić, podając nazwę czcionki tej opcji zaawansowanej. Wartością domyślną jest Arial. Jeśli czcionka nie zostanie podana, program Tekla Structures używa czcionki domyślnej zdefiniowanej dla opcji XS_DEFAULT_FONT.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​DEFAULT_​FONT

Was this helpful?
Wstecz
Dalej