XS_MARK_ALL_BOLT_GROUPS_SEPARATELY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MARK_​ALL_​BOLT_​GROUPS_​SEPARATELY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Śruby

Aby Tekla Structures nie łączył oznaczeń grup śrub, należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Tekla Structures łączy domyślnie oznaczenia śrub (FALSE).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Na poniższym rysunku ustawić tę opcję zaawansowaną ustawiono na wartość TRUE.

Na poniższym rysunku ustawiono wartość FALSE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej