XS_MACRO_REFERENCES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MACRO_​REFERENCES

Kategoria: Właściwości modelowania

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana jest przestarzała i funkcja makr już jej nie używa. Zamiast niej do tworzenia skryptów makr należy używać „wykazu poleceń #pragma” ze ścieżką bezwzględną, ścieżką względną lub zmiennymi środowiskowymi albo w folderze modelu.

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie dodatkowej biblioteki używanej podczas kompilowania makr. Domyślna ścieżka:

;System.Windows.Forms;Tekla.Technology.Scripting;Tekla.Structures;Tekla.Structures.Model;Tekla.Structures.Drawing;MacroSelector;System.Drawing;System.Data;System.Xml;Tekla.DataSharing.CacheServiceClient;Tekla.DataSharing.SharedPublic. 

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej