XS_MACRO_ENABLE_TIMESTAMP

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MACRO_​ENABLE_​TIMESTAMP

Kategoria

Kategoria: Właściwości modelowania

Aby zbadać czas przeznaczony na wykonanie różnych zadań podczas rejestracji makr, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu.

Wartością domyślną jest FALSE. W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowego ustawienia należy otworzyć ponownie model.

Znaczniki czasowe znajdują się w pliku .cs danego makra umieszczonym w folderze ../environments/common/macros. Makra są zapisywane w folderach drawings lub modeling, w zależności od tego, w jakim trybie makro zostało zarejestrowane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej