XS_MACRO_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​MACRO_​DIRECTORY

Kategoria: Lokalizacje plików

Umożliwia określenie globalnego i lokalnego folderu dla zarejestrowanych plików makr. Pliki makr są zazwyczaj zależne od języka oraz środowiska i nie działają w innym języku i środowisku. Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu.

Jako separator jest używany znak średnika (;). Nie należy definiować więcej niż dwu folderów makr.

Najpierw należy określić folder globalny, a następnie folder lokalny, np.:

set XS_MACRO_DIRECTORY=%XSDATADIR%environments\common\macros;%XSDATADIR%environments\uk\General\user-macros

Domyślnie ta opcja zaawansowana ma wartość ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\macros.

Uwaga:

Nie należy zmieniać folderu globalnego. W razie potrzeby można zmienić folder lokalny.

Po kliknięciu przycisku Wyświetl funkcje zaawansowane w obszarze Aplikacje i komponenty można określić, czy ma zostać utworzone makro globalne czy lokalne, wybierając kolejno opcje Nowe makro > Lokalne lub > Globalne. Opcja Lokalne nie jest wyświetlona, jeśli nie określono folderu.

Uwaga:

Folder makr musi zawierać podfoldery modeling i drawings.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej