XS_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LONGHOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Kategoria

Oznaczanie: Śruby

Umożliwia zdefiniowanie zawartości elementu rozmiaru w znakach otworów podłużnych na rysunkach zestawieniowych. Jeśli nie zostaną ustawione opcje zaawansowane XS_SHOP_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA lub XS_SITE_LONGHOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA, używana jest ta opcja zaawansowana.

Ta opcja zaawansowana jest używana tylko wtedy, gdy istnieje otwór podłużny.

Wartością tej opcji zaawansowanej może być dowolna kombinacja tekstu i opcji wymienionych poniżej. Każdą opcję należy zamknąć znakami %.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji zaawansowanej w pliku .ini należy zastosować znak podwójnego procentu %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% wokół przełączników.

Aby użyć znaku specjalnego, wpisz ukośnik odwrotny (\), a po nim numer ASCII. Można używać opcji w dowolnej kolejności i tworzyć obliczenia.

 • BOLT_NUMBER

 • DIAMETER

 • LENGTH

 • HOLE.DIAMETER

 • LONG_HOLE_X

 • LONG_HOLE_Y

 • LONGHOLE_MIN (krótszy wymiar otworu podłużnego)

 • LONGHOLE_MAX (dłuższy wymiar otworu podłużnego)

 • BOLT_STANDARD

 • BOLT_MATERIAL

 • BOLT_ASSEMBLY_TYPE

 • BOLT_COUNTERSUNK

 • BOLT_SHORT_NAME

 • BOLT_FULL_NAME

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Definiowanie rozmiaru w znakach śrub przy użyciu opcji zaawansowanych

XS_​SHOP_​LONGHOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

XS_​SITE_​LONGHOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Was this helpful?
Wstecz
Dalej