XS_LOG_TIMER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LOG_​TIMER

Kategoria: Szybkość i dokładność

Należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość TRUE, aby zapisać czasy wczytywania i otwierania w historii sesji. Wartością domyślną jest FALSE. Za pomocą tej opcji zaawansowanej można uzyskać szybki przegląd wydajności bezpośrednio z logu.

Przykłady wpisów w logu:

Dodatki wczytane w 1233 ms.

Okna dialogowe dodatków wczytane w 1235 ms.

Otwieranie modelu...

. Pliki INP wczytane w 355 ms.

Baza danych modelu wczytana w 3467 ms.

Drzewa wyszukiwania zainicjowane w 10400 ms.

Model otwarty w 354258743 ms.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików środowiska. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej