XS_LOG_LEVEL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_LOG_LEVEL

Kategoria:Szybkość i dokładność

Użyj tej opcji zaawansowanej, aby określić, które komunikaty Tekla Structures zapisuje w pliku dziennika historii sesji, TeklaStructures_<user>.log.Dla poziomu wyjściowego historii należy ustawić jedną z następujących opcji:

  • DEBUG:wszystkie komunikaty dziennika są zapisywane
  • INFO:wszystkie komunikaty dziennika, z wyjątkiem komunikatów debugowania, są zapisywane
  • WARNING:wszystkie komunikaty dziennika, z wyjątkiem komunikatów debugowania i informacyjnych, są zapisywane
  • ERROR:jedynie komunikaty o błędach i błędach wyrażeń są zapisywane

Wartością domyślną jest INFO.Podanie jakiejkolwiek wartości innej niż jedna z powyższych powoduje zapis w dzienniku na poziomie INFO.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików teklastructures.ini. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej