XS_LOAD_MODELING_CODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LOAD_​MODELING_​CODE

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini). Więcej informacji na temat plików inicjujących zawiera podrozdział Typowe pliki inicjujące (.ini) i kolejność ich odczytu.

Ta opcja zaawansowana umożliwia definiowanie zestawu typów grupy obciążeń. Kombinacje obciążeń są generowane zgodnie z regułami specyficznymi dla kodu modelowania obciążenia. Wartością domyślną jest EuroCode.

Możliwe wartości: EuroCode, AISC, UBC, IBC, ACI, BS, CM66 (F) i BAEL91 (F).

Przykład

set XS_LOAD_MODELING_CODE=EuroCode

Was this helpful?
Wstecz
Dalej