XS_LICENSE_SERVER_HOST

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LICENSE_​SERVER_​HOST

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Ta opcja zaawansowana umożliwia administratorowi wstępne zdefiniowanie adresu serwera licencji dla użytkownika, aby nie musiał on przy pierwszym uruchomieniu Tekla Structures dokonywać wyboru i wpisywać portu serwera licencji lokalnej i nazwy hosta w oknie dialogowym licencji.

Tę opcję zaawansowaną można dodać w dostosowanym pliku .ini i używać jej w skrótach stosowanych podczas uruchamiania pliku teklastructures.exe, np. w przypadku dostosowanego uruchomienia.

W przypadku licencji online wprowadź wartość https.

Przykład

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=https

W przypadku licencji lokalnej wprowadź wartość opcji zaawansowanej w jednym z następujących formatów:

port@host

port@adres-ip

Przykład

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@MY_LICENSE_SERVER_NAME

Was this helpful?
Wstecz
Dalej