XS_LEADER_LINE_TO_DRAGGED_DIMENSION_TEXT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​LEADER_​LINE_​TO_​DRAGGED_​DIMENSION_​TEXT

Kategoria: Wymiarowanie: Ogólne

Po wybraniu dla tej opcji zaawansowanej ustawienia TRUE podczas przeciągania tekstu wymiaru dalej od linii wymiaru rysowana będzie linia odniesienia. Gdy ta opcja jest ustawiona na wartość FALSE, linia odniesienia nie jest rysowana. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej